مرتب سازی
فیلتر بر اساس ساز
انتخاب
فیلتر بر اساس ساز
فیلتر بر اساس نوع
انتخاب
فیلتر بر اساس نوع
فیلتر بر اساس ساز
فیلتر بر اساس ساز
فیلتر بر اساس نوع
فیلتر بر اساس نوع

رویدادهای اورنگ

کنسرت هنرجویی اسفند 1401
کنسرت هنرجویی اسفند 1401
مدرسان : شاداب کاظمی، کیهان کوهستانی، محمد وکیلی، نگار صفرزاده، بهار میرکمالی، نوید کیوانی، کامران منتظری
زمان برگزاری :
5
اسفند
1401
کنسرت موسیقی هنرجویی آنلاین ویولن
کنسرت آنلاین هنرجویان ویولن
مدرسان : شاداب کاظمی
زمان برگزاری :
27
خرداد
1401
کنسرت آنلاین گیتار کلاسیک
کنسرت آنلاین گیتار کلاسیک تیرماه
مدرسان : کیهان کوهستانی
زمان برگزاری :
10
تیر
1401
کلاس سلفژ کودکان
ثبت نام دوره سلفژ و کُر کودکان
مدرسان : سولماز رامفر
زمان برگزاری :
تیر
1401
کلاس گروهی تئوری
کلاس گروهی تئوری موسیقی، ریتم و نت
مدرسان : محمد وکیلی
زمان برگزاری :
تیر
1400
کنسرت هنرجویی مهرماه
کنسرت آنلاین گیتار کلاسیک مهرماه
مدرسان : کیهان کوهستانی
زمان برگزاری :
9
مهر
1400
جشنواره گیتار کلاسیک پارسه
جشنواره گیتار کلاسیک پارسه
مدرسان : کیهان کوهستانی
زمان برگزاری :
30
مهر
1400
کنسرت آنلاین هنرجویان سنتور
کنسرت آنلاین هنرجویان سنتور
مدرسان : مهدی جهانمردی
زمان برگزاری :
7
آبان
1400
کنسرت آنلاین هنرجویان گیتار کلاسیک اورنگ
کنسرت آنلاین هنرجویان گیتار کلاسیک
مدرسان : کیهان کوهستانی
زمان برگزاری :
26
آذر
1400
مستر کلاس گیتار کلاسیک استاد پیمان صمیمی
مسترکلاس گیتار کلاسیک پیمان صمیمی
مدرسان : پیمان صمیمی
زمان برگزاری :
بهمن
1400
رویدادهای بیشتر