قوانین ثبت نام در دوره های آموزش موسیقی اورنگ

لطفا پیش از ثبت نام با دقت مطالعه شود

شرایط ثبت نام :

 • کلاسها به صورت یک جلسه در هفته بوده و مدت زمان هر جلسه 30 دقیقه می باشد.
 • هنرجو باید راس ساعت کلاس خود که در هنگام ثبت نام به ایشان اعلام شده در کلاس حضور داشته باشد و پس از اتمام کلاس آموزشگاه را ترک نماید.
 • غیبت تحت هر شرایط – حتی با اطلاع قبلی – به عهده هنرجو بوده و در محاسبه شهریه شامل جلسات کلاس می گردد و آموزشگاه تعهدی در قبال برگزاری جبرانی نخواهد داشت.
 • در صورت لغو کلاس از سوی آموزشگاه جلسه جبرانی با هماهنگی با هنرجو برگزار می شود.
 • کلاسها تنها در ایام سوگواری که تعطیل رسمی باشند و تعطیلات عید نوروز، تعطیل می باشند و در باقی ایام حتی تعطیلات رسمی کلاسها تشکیل می گردند و در صورت عدم حضور هنرجو، شهریه محاسبه میگردد.
 • در صورتی که در ترمی اجرای هنرجویی برگزار گردد، یک جلسه کلاس اجرای صحنه در ترم مذکور محاسبه می گردد.
 • با استناد به مصوبه جلسه شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری (مصوب 1386/4/2) :
 • شهریه پرداختی ترم فقط تا یک هفته قبل از شروع کلاس قابل استرداد است .
  در صورتی که فرد ثبت نام شده پس از شروع دوره اعلام انصراف نماید ، تنها 30% از شهریه جلسات باقیمانده به وی مسترد خواهد شد ، مشروط بر آنکه تعداد جلسات باقی مانده کمتر از یک سوم طول دوره نباشد (هنگام اعلام انصراف بیش از دو سوم دوره آموزشی سپری نشده باشد ).
  در کلاسهای گروهی در صورتی که فرد ثبت نام شده بعد از شروع دوره اعلام انصراف نماید ، هیچ وجهی مسترد نخواهد شد.
 • هنرجو موظف است در جلسه آخر ترم جهت تمدید ثبت نام خود اقدام نماید، در غیر این صورت آموزشگاه تعهدی در حفظ ساعت کلاس وی نخواهد داشت.
 • هر گونه هماهنگی با مدرسان فقط توسط آموزشگاه انجام می شود و هنرجو نباید به هیچ عنوان در خصوص تغییرات روز و ساعت کلاس و یا سایر موارد با مدرس به طور مستقیم تبادل نظر نماید.
 • برای جلوگیری از هر گونه اشتباه پس از پرداخت شهریه خود رسید دریافت نمایید.