سولماز رامفر

مدرس موسیقی کودکان (ارف) و نوازنده کمانچه

گذری بر فعالیت های سولماز رامفر :

یادگیری موسیقی :
نوازندگی كمانچه: نزد استاد اردشير كامكار، حميدرضا خلعتبرى و پرويز يحيوى
آواز ايرانى و سلفژ: نزد استاد محسن كرامتى
تئورى موسيقى: نزد استاد محسن الهاميان
مربيگرى موسيقى كودك، ارف: نزد استاد فرزاد حكيم رابط

 

سابقه ى نوازندگى :
در گروه هاى سورآناهيد و بانوان بامداد

سابقه تدريس موسيقى كودك:
در آموزشگاه هاى : آوا (كرج) ، كوك (كرج) ، سپند (تهران)، اورنگ (تهران)
و سرپرستى و مربيگرى گروه موسيقى كودكان كرشمه

روزهای برگزاری کلاس

شنبه
چهارشنبه
سه شنبه

شبکه های اجتماعی

کلاس های این استاد

آموزش موسیقی کودکان
موسیقی کودک

رویدادهای مرتبط با این استاد

کلاس سلفژ کودکان
ثبت نام دوره سلفژ و کُر کودکان
زمان برگزاری :
تیر
1401
رویدادهای بیشتر