آموزش انواع ساز موسیقی

برای مشاهده اساتید هر ساز روی آن کلیک کنید

آموزش پیانو

یکی از سازهای صفحه‌کلیددار و مشهورترین آن‌ها است

آموزش گیتار

نوعی ساز زهی است که با پیک یا انگشت نواخته می‌شود

آموزش آواز

آموزش انواع آواز پاپ، سنتی، کلاسیک و صداسازی

آموزش تنبک

تمبک، دمبک، دندونک و ضَرب یکی از سازهای کوبه‌ای ایرانی است

آموزش ویولن

این ساز کوچک‌ترین عضو سازهای زهی-آرشه‌ای است

آموزش سنتور

از سازهای ایرانی به شکل ذوزنقه که دارای سیم‌های بسیاری است و با دو زخمه چوبی نواخته می‌شود

آموزش سه تار

از سازهای زهی و مضرابی موسیقی ایرانی است که با ناخن انگشت اشارهٔ دست راست نواخته می‌شود

آموزش تار

از سازهای زهی و ایرانی است که با زخمه نواخته می‌شود

آموزش دف

یکی از سازهای کوبه‌ای در موسیقی ایرانی است که شامل حلقه‌ای چوبی است که پوست نازکی بر آن کشیده‌اند و با ضربه‌های انگشت می‌نوازند

آموزش کاخن

نوازنده کاخن بر روی آن می‌نشیند و با ضربات کف دست و انگشتان که بر روی صفحه جلویی (تاپا) و صفحات کنار و بالای ساز می‌کوبد، صدا تولید می‌کند

آموزش تنبور

تنبور یکی از قدیمی‌ترین سازهای ایران است که جنبهٔ عرفانی و مقامی دارد

ارف و موسیقی کودکان

موسیقی ارف نام آن از نام مبدع آموزش موسیقی به کودکان "کارل ارف" گرفته شده است.