مروارید آقاپور

مروارید آقاپور

آموزش پیانو

فارق‌التحصیل هنرستان موسیقی دختران
دانشجوی کارشناسی دانشگاه هنر تهران
یادگیری پیانو نزد گاگیک بابایان۱۳۹۰، ادامه فعالیت با خانم ربکا آشوقیان ۱۳۹۷ و آرپینه اسراعیلیان ۱۳۹۶، سلفژ خانم نهرودی ۱۳۸۹ و مهدی قاسمی ۱۳۹۲ ، استاد آواز علیرضا شفقی نژاد ۱۳۹۱، تئوری خانم توفیق ۱۳۸۹ ، فرم و هارمونی نزد کارن کیهانی

پیشینه ی حرفه ای:
عضو گروه کر فیلارمونیک ایران و کنسرت های متعدد از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ در تالار وحدت و تالار رودکی خانه ی هنرمندان برج میلاد
ساخت موسیقی فیلم درختان خیابان ولیعصر در جشنواره نهال سال 98
پیانسیت گروه کر شهر تهران در اجرای سال ۱۳۹۷ در تالار وحدت
مدرس کر کودک در آموزشگاه موسیقی پارس
مدرس پیانو در آموزشگاه موسیقی رسانه هنر
پیانسیت گروه کر هنرستان موسیقی دختران و اکومپانیمان
مجموعه رسیتال پیانو نگاهی از کنج از سال 97