ایرج تشرفی

مدرس گیتار

از دوران نوجوانی با گیتار آشنا شد و در سال 53 وارد کنسرواتوار موسیقی جهانی گردیده و تا سال 57 نزد اساتید .بزرگ بین المللی به فراگیری گیتار کلاسیک اهتمام ورزید

وی بیش از 35 سال است که تدریس گیتار در کلیه سبکها را به طور مستمر دنبال می کند و شیوه تدریس وی مبتنی بر اصول علمی موسیقی و به صورت آکادمیک توام با آموزش تئوری موسیقی و اهتمام بر ارتقا سطح بینش موسیقایی .هنرجویان می باشد

آموزشگاههایی که در طی این سالها با آنها همکاری داشته به شرح زیر می باشند:
سل ، پویا ، ایران ، هم نوا ، رسیتال، پگاه، هنر و اندیشه، هنر و اندیشه نوین، باربد ، پدر ، فرمانیه ، نی لبک و اورنگ