سعید مؤمن آبادی

مدرس دف و سازهای کوبه ای

فراگیری ساز دف را از سال ۸۰ نزد استاد سحاب تربتی آغاز نموده و دوره های مستر کلاس دف را نیز نزد جناب اسفندیار شاهمیر گذرانده است.

از جمله فعالیتهای وی به شرح زیر می باشد:
سرپرست گروه موسیقی آفتاب شرقی و نوای سالکان
تنظیم کننده بخش کوبه ای گروه های یارآوا ، نوای رود ، تنبور نوازی حافظ ، افتتاح ، آیریا ، رسام
اجرای زنده تلویزیونی
اجرای فیلم سینمایی سرگشته به عنوان بازیگر و نوازنده
تنظیم کننده بخش موسیقی تاتر تاریخی وموزیکال
تنظیم کننده بخش موسیقی کوبه ای نرم افزاری کودکان
همکاری با ارکسترسمفونیک تهران
همکاری با گروه تخت جمشید
آموزش تخصصی سازهای دف ، داربوکا ، کاخن ، جیم بی ، کوزه ، بندیر. دایره
نت نویسی قطعات کوبه ای در بخش آموزش های فردی و گروهی