وحید خنوئی

وحید خنوئی

آموزش آواز پاپ

١٧ سال آموزش آواز و صدا سازي زير نظر استاد مرتضي لطفي
آموزش سازهاي گيتار و پيانو زير نظر استاد مرتضي لطفي ، استاد شروين رضواني زاده و استاد محمد صرفه جو
١٠ سال سابقه تدريس تخصصي آواز پاپ و صدا سازي
همكاري با آموزشگاه هاي مطرح شهر تهران از جمله آموزشگاه سكوت ، همنوا ، درخشش ، بوشهري و اورنگ

مجري و خواننده سوليست كنسرتهاي آموزشگاهي
اجرا و كسب مقام در مسابقات تخصصي آواز پاپ متعدد ، از جمله مسابقه استعداد يابي "صدا" از شبكه سوم سيما در سال ١٣٩١ ، مسابقه استعداد يابي "هزار صدا" در سال ١٣٩٢ ، مسابقه استعداد يابي "زير چتر ترانه" از راديو صبا ، مسابقه استعداد يابي "يك دو صدا" از راديو ايران و...