حسن قبادی

مدرس ویولن

کارشناسی اهنگسازی
اموزش ویولن ایرانی نزد استاد اتابکی و ویولن کلاسیک نزد محمدرضا کریمی
اجرا به همراه گروه نکیسا و مهربانی و غزل
همکاری در البوم نیایش به اهنگسازی بهروز فخیمی